primperan

Nån med erfarenhet av primperan? Har börjat äta dom nu (är i vecka 8) efter ett ordentligt kräkanfall som rupix.inforan mot illamående? Primperan är ett antiemetikum (läkemedel mot illamående och kräkningar). Det innehåller en substans som kallas metoklopramid. Det verkar på ett område i hjärnan som hindrar dig från att bli illamående och kräkas. Vuxna. Primperan används till vuxna för att: förebygga illamående och kräkningar som kan uppstå efter. EMA rekommenderar ändringar i användningen av Primperan (metoklopramid). den 5 augusti Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar ändringar av användningen av läkemedel som innehåller. primperan