löneutveckling

Konjunkturlönestatistiken visar lönernas utveckling månad för månad. Det är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den publiceras två månader efter mätningen. Den revideras sedan när ny information kommer och kan betraktas som definitiv ett år efter mättillfället. Löneutvecklingen för identiska tjänstemän var under ( – ) 3,9 procent. Männens löneutveckling var 4,0 procent och kvinnornas löneutveckling var 3,8 procent. – Det är oerhört märkligt och upprörande att kvinnorna har en sämre löneutveckling även i år. Med tanke. där kvinnliga arbetare står längst ner med 24 kronor i medellön medan manliga tjänstemän står på översta trappsteget med 42 kronor - en skill- nad på 18 kronor, eller 76 procent. I kapitel 3 ges en mer detaljerad beskrivning av löner och löneutveckling för kvinnor och män. Diagram Månadslön efter klass. löneutveckling

Löneutveckling Video

Ledarnas syn på lön Logga in med lösenord. Konjunkturlönestatistiken håller koll på löneutvecklingen och uppdateras med två månaders kameraövervakning. Dela sidan Facebook Twitter E-post. Tabell sven magnusson medellönerna i olika sektorer och löneskillnaden mellan kvinnor nicky jam män. Idébanken Tänktank idelandet Press. Mallen för prestationen har ingen koppling till kronor eller procenten. Inom vissa branscher där Unionen har kollektivavtal finns partsgemensam lönestatistik, det vill säga lönestatistik som är gemensam med arbetsgivarna.

Löneutveckling - ett

Med tanke på allt jobb som läggs ner på att åtgärda osakliga löneskillnader så borde det ge utslag även på den generella lönestatistiken, säger Ulrika Boëthius. Prisökningarna gör att man inte har råd att köpa fler varor eller tjänster trots att lönen har ökat. Direkta jämförelser mellan dessa grupper är dock svåra att göra eftersom de över tid har ändrat sammansättning se vidare faktaruta längst ner på denna sida. Av denna anledning är det problematiskt att använda dessa siffror till att ställa löneutvecklingen för tjänstemän och arbetare mot varandra i en direkt jämförelse. Konjunkturlönestatistiken håller koll på löneutvecklingen och uppdateras med två månaders fördröjning. Den relativt sett låga inflationstakten har inneburit att reallöneutvecklingen uppgår till i genomsnitt 2,2 procent per år för perioden